Kyknos White- Polished
Type: Marble
Origin: Greece
Colour: White- grey veins
Kyknos White- Slab