Kyknos White- Polished
Colour: White- grey veins
Kyknos White- Slab